Paarden in het Landschap.
Kansrijke dragers
van het
landelijke gebied.


europa

Mogelijk gemaakt door:
“Europees Landbouwfonds
voor plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland”Water geven!!


‘Wat een zomer, hé’, hoor je zo in de wandelgangen. En dat terwijl het nog maar mei is en de echte zomer nog moet beginnen. Zon, zon, en nog eens zon valt ons echter nu al ten deel en de daarbij horende DROOGTE.
Voor het project Zorg voor Paard en Landschap een zorg extra, nl. die voor het plantsoen oftewel de bomen en struiken. Over het algemeen kan het plantsoen wel tegen een stootje en is water geven niet de eerste priotiteit maar met deze droogte moeten ze wel wat geholpen worden: water geven dus.

De beste methode is om ze ’s avonds te besproeien, de verdamping is dan minder dan overdag. Als je wat van de grond opzij schuift moet de aarde daaronder bevochtigd zijn. Vooral op de dalgronden (zand) betekend dat langdurig water geven. Gronden die voordat er geplant is ook nog eens een keer bewerkt zijn ( ploegen, rotorkopeggen), moeten eigenlijk nog meer water hebben; deze zijn luchtiger en raken nog sneller verdroogd!

Slappe bladeren betekenen nog niet gelijk dat de plant het niet haalt! Verschillende planten spelen in op het weinige vocht en produceren kleine blaadjes. Na de langste dag ( 21 juni) komt het allemaal weer goed, dat wil zeggen als het dan in elk geval al een keer geregend heeft, en dat zullen we hopen!!!!

Nog even naar aanleiding van een aantal vragen. Bottelroos en ook hondsroos lopen soms later vanuit de wortel opnieuw uit. ‘Dood’ nu betekend niet per definitie dat ze ook straks, na de regen, ook daadwerkelijk dood zijn. Verder is de normale inboet ( het vervangen van dode planten) altijd zo’n 10 %. Dat wordt dit jaar wel wat hoger en de projectgroep zal zich erover beraden wat we hieraan gaan doen. Misschien dat we subsidiegevers verzoeken om met extra gelden te komen!
Goede zomer en goede groei gewenst.
Mei 2011

naar bovenzijde pagina

Planttips aanplant voorjaar


Eindelijk voorjaar, het begint nu echt te kriebelen. De eerste tjiftjaf liet zich al horen! Dat betekent planten!, de vorst is uit de grond en de kweker kan leveren. Als eerste is belangrijk dat wanneer het plantsoen (verzamelnaam voor bomen en struiken) wordt gehaald bij de kweker en vervolgens wordt vervoert, de wortels moeten worden beschermd tegen uitdroging.
Dus: kleedje meenemen en de wortels goed bedekken.
Vervolgens bij aankomst: of inkuilen, of onder het kleed laten liggen en binnen een dag verwerken, dwz. planten!
Ga het plantsoen alstublieft niet in een sloot leggen zodat ze nat blijven, dit is echt een verkeerde gedachte. Kan het plantsoen niet op de dag dat het gehaald wordt verwerkt worden, dan eerst inkuilen: een sleuf graven en daar het plantsoen met de wortels inleggen en vervolgens die bedekken met een ruime hoeveelheid grond. Je mag de wortels niet meer zien!

Ook zo’n verkeerde gedachte is dat tijdens het planten het plantgat vol moet komen te liggen met mest, vaak ook nog onverteerde mest. Een ding is zeker, de plant krijgt het moeilijk met overleven, slaat vaak niet aan en groeit dan dus ook niet! Wat moet u wel doen?
De plantplek ruim uitspitten en de grond wat mengen. De eventuele mest (goed verteerde mest dus!) rond de plantplek aanbrengen en vervolgens de boom of struik rondom wat ‘aantrappen’. U dient de de plant dus niet los in de grond zetten, verdroging is dan nog steeds aan de orde.

Stel dat het straks echt prachtig weer wordt met een paar weken zon, dan pas na een week of twee/drie aan water geven denken. Een plant wordt namelijk ‘lui’ als er direct na inplant water wordt gegeven!

Bij de verschillende bezoeken komen ook altijd de boompalen aan de orde. Ten behoeve van vruchtbomen blijven boompalen de eerste jaren belangrijk. Voor andere bomen geldt eigenlijk dat een kniepaal (paaltje tot aan de kniehoogte) voldoende is. Uit onderzoek is gebleken dat zo’n boom met kniepaal zich beter zet voor wat betreft zijn wortels!
Het aanbinden met boomband dient met de bekende ACHT te gebeuren, dwz .de boomband in een achtvorm rond de boom en kniepaal draperen en vervolgen vastspijkeren

Bovenstaande tips laten zien dat planten geen kinderwerk is.
‘Zorg’ dus voor het plantsoen en het planten in het kader van Zorg voor Paard en Landschap.

Bij eventuele vragen kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

Rinck Zevenberg
06 250 66 382
Projectgroep Zorg Paard en Landschap

naar bovenzijde pagina


Vorst betekent niet planten!


Geachte deelnemers aan het project ‘Paarden in Drenthe’
Tijdens de verschillende erfbezoeken is steeds uitleg gegeven over de wijze van planten en de manier waarop dat het beste gedaan kan worden.
In de gesprekken is ook steeds de term ‘open winter’ genoemd.
Een open winter is er één zonder of met geringe vorst.
Dat is het nu niet meer! Door de intredende vorst ( in het noorden tot -5) is het niet mogelijk om te planten. Gehaald plantsoen ( = verzameling bomen en/of struiken) dient nu ingekuild te staan, dwz. in sleuven samen gepakt plantsoen. Zo gauw de vorst weer uit de grond is kan er weer geplant worden en is de winter weer ‘open’ te noemen. Bij het planten graag nog om één zaak denken; als er meerdere struiken uit de kuil worden gehaald dan de wortels afdekken met bv. een kleed of jutezak. Vooral met zonneschijn gaat het uitdrogen snel met de wortels.
Dit om te voorkomen dat jullie komend jaar een hoge inboet ( herinplant) krijgen.

Rinck Zevenberg
Adviseur Paard en Landschap.Het plantseizoen is in aantocht!


Het plantseizoen komt eraan, de plannen kunnen in uitvoering worden genomen. We hebben de laatste maanden ongeveer 40 locaties bezocht en de meeste plannen daarvoor zijn klaar. Verschillende zijn al digitaal verstuurd en worden door de verschillende eigenaren bekeken.
Het najaar is van oudsher eigenlijk de beste plantperiode. De plant kan zich een winter lang zetten en kan in het voorjaar uitgroeien.
Voor alle duidelijkheid, bij een open winter ( zonder vorst en sneeuw) is er ook goed te planten hoor maar het mooiste is zo eind oktober begin november.
De meest ideale plantperiode is eigenlijk na de eerste vorst.
Het blad vriest dan grotendeels van het plantsoen af en voor de kweker wordt het dan wat makkelijker.
De plant zelf gaat in een rustperiode nadat hij een kurklaagje heeft aangemaakt tussen twijg en blad. Dit kurklaagje komt tot ontwikkeling nadat er wat vorst is geweest.Enige aanwijzingen voor het planten van bomen en struiken


De grondbewerking voor het planten is van wezenlijk belang.
Goede luchtige grond zonder onkruid en grassen is belangrijk voor een goede aanslag van boom en struik.
Als er pleksgewijs wordt geplant en dus niet in groepen dan is het van belang dat er een spade diep de grond wordt omgewoeld.
Vervolgens de plant in de kuil zetten, de wortels wat spreiden en de grond voorzichtig om de boom/struik draperen, beetje aanstampen, oppassen dat de wortelhals niet beschadigd wordt (wortelhals =de overgang tussen de stengel en de wortel van een plant, bij een boom: waar de stam overgaat naar de stronk/wortelgestel!).
Vervolgens weer grond aanvullen tot net boven de wortelhals en dus niet te diep. Klaar!

Bij het schrijven van dit stukje kwam ik op internet deze “tien gulden regels” uit 1928 tegen, hierbij!

TIEN GULDEN REGELS VOOR DEN PLANTER


VERZOEK VAN DE BOOMEN ZELF

1. - Poot ons in flinke ruime plantgaten.

2.- Let er op dat, alvorens wij geplant worden, onze door de lange reis van Haps naar hier beschadigde en gebroken worteldeelen voorzichtig worden weggesneden of weggeknipt.

3.- Doe hetzelfde met de gebroken takjes; kort onze te lange zijtakken vóór het planten ook wat in.

4.- Zorg, dat wij vóór het planten niet met onbedekte wortels op het terrein liggen.

5. - Maak het plantgat zoo diep, dat onze wortelhals na het planten circa 1 of 2 C.M. onder den grond zit.

6.- Breng, voordat gij ons poot, onder in ons plantgat een weinig compost of ander voedsel.

7. Zet ons vooral recht in het plantgat.

8. Spreid onze wortels voorzichtig in horizontale richting in het plantgat en dek ze, terwijl onze stam voorzichtig heen en weer geschud wordt, met een laagje fijne aarde.

9. Trap daarna den grond om onze wortels goed vast.

10. Wanneer wij aldus op goede diepte en goed recht geplant zijn en de grond om onze wortels goed stevig is aangedrukt, bedek dezen dan nog met een dun laagje compost.

Uit het ontstaan van het Kralingse Bos (voorjaar 1928)

naar bovenzijde pagina


Het mag duidelijk zijn dat bijmengen van compost tot de opties behoort maar geen noodzaak is, op de armere zandgronden kan het van belang zijn ivm. het watervasthoudend vermogen van de grond. Bij de wat grotere plannen wanneer niet alle nieuwe aanplant in een keer kan worden aangeplant, moet er rekening worden gehouden met het inkuilen van het plantsoen ( dat zijn de bomen en struiken). De meest ideale plek is op een plaats waar geen volledige zonbestraling plaats vindt, met andere woorden een schaduwachtige plek.
Omdat in het najaar de moestuin al grotendeels leeg is, is dit het meest ideale plaats om het plantsoen in te kuilen: een sleuf graven en daar het plantsoen schuin inleggen.
De uitgegraven grond over de wortels strooien en wat aan trappen. Alle wortels moeten in contact komen met grond om zo uitdroging te voorkomen.
Dat is alles.

Planttips hagen en heggen:


bij heggen/hagen 3 planten op één meter en graag driehoeksgewijs planten. De haag wordt zo wat forser. Afstand tussen de planten in en tussen de rij +/- 30 cm. Een lijntje spannen wil helpen bij het rechthouden van een rechte lijn.

• bij bomen ( maat 10-12 en groter) één boompaal plaatsen aan de kant van de meestheersende windrichting ( noord-west).
Tussen boom en paaleen voet plaatsen en dat als afstand houden.
Let wel eerst paal plaatsen met grondboor en dan boom planten op bovenbeschreven wijze.

• voor bomen plantplekken van 1m. bij 1m. aanhouden.

• plantafstand bij bomen (boomgaard bv.) min. 5 m. aanhouden, liever ruimer.

• struiken die in groepen worden aangeplant niet individueel mengen maar groepsgewijs, dwz in groepjes van 5 tot 10 exemplaren van dezelfde soort.

• water geven alleen bij langere droge periode’s van bv. een paar weken

• geen mest bij de wortel gooien, mest vraagt zuurstof en haalt dat bij de wortels vandaan.

Veel plantplezier, en let wel “boompje groot, plantertje dood” geldt alleen voor de langzaam groeiende bomen.
Over het algemeen groeien bomen en struiken gemiddeld meer dan 1m. per jaar!.

Rinck Zevenberg


naar bovenzijde pagina


ontwerp en hosting