Paarden in het Landschap.
Kansrijke dragers
van het
landelijke gebied.


europa

Mogelijk gemaakt door:
“Europees Landbouwfonds
voor plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland”Samenwerking creëert kansen

Op initiatief van de provincie Drenthe en in samenwerking met verschillende Drentse gemeenten is het project "Paarden in het Landschap, kansrijke dragers van het landelijk gebied" opgezet.
Het project wordt gefinancieerd door de provincie Drenthe,
het Europees Landbouwfonds en zeven Drentse gemeenten.
De zeven desbetreffende gemeenten zijn: gemeente Aa en Hunze,
De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo.

Financiering vanuit het Europees Landbouwfonds en de Provincie maakt het mogelijk om middels dit project de paardenhouder kennis over te brengen met betrekking tot het gebruik en onderhoud van streekeigen beplanting op het paardenerf. Door het overbrengen van kennis op het terrein van landschappelijke inpassing wordt het de paardenhouder mogelijk gemaakt zijn/ haar verantwoordelijkheid te nemen naar de omgeving toe.
Een verantwoordelijkheid als gevolg van de impact die een paardenhouderij in veel gevallen op de omgeving heeft.
Een impact die wordt veroorzaakt door onder andere oppervlakte, specifieke elementen op een paardenerf en opstallen.
Door kennis over te brengen met betrekking tot landschappelijke inpassing, waaronder weidebeheer, wordt ook een bijdrage geleverd aan het welzijn van de paarden. We hebben het niet voor niets over
Zorg voor Paard en Landschap.

De financiering door de Provincie maakt het mogelijk om alle paardenhouders in de provincie Drenthe tegen een redelijke vergoeding deel te laten nemen aan een themadag Landschappelijke Inpassing Paardenhouderij.
Gemeentelijke participatie is voor de Provincie een belangrijke voorwaarden om tot daadwerkelijke uitvoering van het project te komen.
Paardenhouders in bovengenoemde participerende gemeenten kunnen door deze samenwerking deel nemen aan het zogenaamde uitvoeringstraject. Een uitvoeringstraject waarvan advies, een beplantingsplan en een subsidie van maximaal € 500,- voor de uitvoering hiervan een belangrijk onderdeel vormen.

naar bovenzijde pagina

Helaas zijn niet alle gemeenten binnen de provinciegrenzen er van overtuigd dat het project Paarden in het Landschap, kansrijke dragers van het landelijkgebied, een meerwaarde kan leveren.
Echter, door samenwekring te bewerkstelligen tussen de verschillende partijen kan de verantwoordelijkheid voor een mooie landschappelijke omgeving gezamelijk worden opgepakt. Een omgeving die voor iedereen op zijn eigen manier van belang is; voor paarden, paardenhouders, bewoners, recreanten en passanten maar ook voor de overheden.
Zoals de uitstraling van een bedrijf van belang is voor de bedrijfsvoering, zo is de uitstraling van de (landelijke) omgeving van belang voor gemeenten en /of provincie om zich te kunnen onderscheiden.
Naast gemeenten zouden overigens ook natuurbeheerorganisaties tot de samenwerkende partijen kunnen behoren.
Een goede samenwerking tussen de verschillende partijen is essentieel voor draagvlak, draagvlak dat noodzakelijk is voor een kwalitatief en duurzaam resultaat.

De uitvoering van het project is in handen van SBNL. Om continuiteit na afloop van het project te kunnen garanderen is samenwerking gezocht met Landschapsbeheer Drenthe. De samenwerking met de KNHS zorgt voor de mogelijkheid draagvlak te creëren binnen de sector paardenhouderij.
Een paardenerf dat landschappelijk mooi is ingekleed met een prima omgeving voor het paard zal bijdragen aan een positiever imago van de paardenhouderij in het algemeen.

Door op de logo's van de samenwerkende partijen te klikken wordt u direct doorgelinkt naar de desbetreffende overheid of organisatie.

naar bovenzijde pagina

ontwerp en hosting